Φεβρουαρίου 15, 2017

Ποια λύση; Εδώ θα γιορτάζουμε την Ένωση!

Την προηγούμενη Παρασκευή 10/2 ψηφίστηκε στην βουλή, η τροποποίηση των κανονισμών των σχολείων, με πρόταση του ΕΛΑΜ,  για τον εορτασμό του Ενωτικού Δημοψηφίσματος του 1950 στα σχολεία της Κύπρου.

enosis4

Δεν ήταν ατυχές το «timing»! Ήταν αποκαλυπτικό!

Συνέχεια ανάγνωσης

Φεβρουαρίου 11, 2017

Μαθιάτης – Πανκοινοτική Συνέλευση: Η  HCM επιμένει στην παραπληροφόρηση

του Παναγιώτη Σολωμού

Στις 9/2 έγινε πανκοινοτική συνέλευση στο Μαθιάτη για να ενημερωθούν οι κάτοικοι για την πρόθεση της εταιρίας HCM να επαναλειτουργήσει το μεταλλείο του στρογγυλού για την εξόρυξη χρυσού  ξεκινώντας από τα μπάζα παλιότερων εξορύξεων τα όποια θα μεταφέρει στην Σκουριώτισσα όπου θα γίνει η τελική επεξεργασία.

m-panagia

Συνέχεια ανάγνωσης

Φεβρουαρίου 11, 2017

1 δισεκατομμύριο: Ξεσηκωνόμαστε! Σπάμε την καθημερινότητα! Συντονιζόμαστε! Οργανωνόμαστε! Ενάντια στην εκμετάλευση και την βία προς τις γυναίκες

 

Με αυτό το σύνθημα αυτές τις μέρες θα γίνουν κινητοποιήσεις, για να ξεσηκωθεί ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων, ενάντια στην εκμετάλλευση και την βία στις γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

tshirt-women-unite-solidarity-with-womens-struggles-all-over-the-world-d0012749454

 

Συνέχεια ανάγνωσης

Φεβρουαρίου 8, 2017

Χρυσός στον Μαθιάτη: Ποιός θα πληρώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις;

του Παναγιώτη Σολωμού

Η απόφαση της   Hellenic Copper Mines (HCM) να  στραφεί στην παραγωγή χρυσού  ξεκινώντας  από το εγκαταλειμμένο μεταλλείο του Στρογγυλού στον Μαθιάτη, από το οποίο το υλικό της εξόρυξης θα μεταφέρεται στη Σκουριώτισσα για τελική επεξεργασία, αποτελεί μια εξέλιξη που φέρνει την κοινότητα Μαθιάτη αλλά και την κυπριακή κοινωνία μπροστά σε νέα διλήμματα. Κατά πόσο δηλαδή θα πρέπει να επιτρέψει μεταλλευτικές δραστηριότητες  με αρνητικές επιπτώσεις σε περιβάλλον και ανθρώπους ,στον βωμό μιας «ανάπτυξης» που δεν μπορεί να καθοριστεί αν θα είναι ανάπτυξη για τους λίγους και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και υγείας  για τους πολλούς.

skouries-440x250

Συνέχεια ανάγνωσης

Φεβρουαρίου 4, 2017

Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους της Cyta Hellas! Όχι στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου!

 

Áðåñãßá 24ùñç ðñáãìáôïðïéïýí óÞìåñá ïé åñãáæüìåíïé óôçí Áñ÷Þ Ôçëåðéêïéíùíéþí Êýðñïõ, Ëåõêùóßá 14 Öåâñïõáñßïõ 2014.Óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôçò CYTA óôç Ëåõêùóßá, ïé åñãáæüìåíïé Ý÷ïõí óõãêåíôñùèåß óôïí ðñïáýëéï ÷þñï áðü ôï ðñùß êáé ìå ðáíü ôá ïðïßá ãñÜöïõí óõíèÞìáôá üðùò "ÄéáóöÜëéóç ôùí èÝóåùí åñãáóßáò", "Ôï íïìïó÷Ýäéï ïäçãåß óôï îåðïýëçìá êñáôéêïý ðëïýôïõ", "Ðëçñþíïõìå ãéá ôá åãêëÞìáôá Üëëùí", äéáìáñôýñïíôáé ãéá ôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôéò áðïêñáôéêïðïéÞóåéò ôï ïðïßï åíÝêñéíå ÷èåò ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï.

Φυλλάδιο της ΝΕΔΑ 

Συνέχεια ανάγνωσης

Φεβρουαρίου 1, 2017

Επίθεση λάσπης από κυπριακό σαιτ στο σωματείο της CYTA-Hellas με αφορμή τη σημερινή στάση εργασίας!

Οι εργαζόμενοι της CYTA-Hellas κατεβαίνουν σήμερα σε δίωρη στάση εργασίας ενάντια στις απολύσεις και την εντατικοποίηση που προωθείται στην εταιρεία. Η κινητοποίηση αυτή γίνεται στα πλαίσια ευρύτερου συντονισμού με άλλες εταιρείες στο χώρο.

images-18

Συνέχεια ανάγνωσης

Φεβρουαρίου 1, 2017

Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους στην Cyta Hellas!

Αυτό θα έπρεπε να δείξουν και έμπρακτα οι συντεχνίες της Cyta στην Κύπρο..

 ανακοίνωση της ΝΕΔΑ

Την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου κατέρχονται σε 2ωρη στάση εργασίας οι εργαζόμενοι της Cyta – Hellas και της Νόκια στην Ελλάδα ενώ οι εργαζόμενοι στην Wind (την Τρίτη σε μέγεθος εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα) θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία στις 2 του Φλεβάρη.

cyta-stash-ergasias

Συνέχεια ανάγνωσης

Ιανουαρίου 27, 2017

ABD: Kaos ve Mücadele Dönemi

 Philip Locker ve Tom Crean

 Trump’a karşı kitlesel direnişe ve %99’un yeni partisine ihtiyacımız var     
w14
         

Συνέχεια ανάγνωσης

Ιανουαρίου 27, 2017

Σαγουάντ για Τράμπ: «το απεχθές πρόσωπο των αρπακτικών του καπιταλισμού»

 Διαβάστε παρακάτω την ομιλία- απάντηση της Σάμα Σαγουάντ, εκλεγμένης στο Συμβούλιο του Σιάτλ με την «Σοσιαλιστική Εναλλακτική», αδερφή οργάνωση της ΝΕΔΑ στις ΗΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο της ομιλίας εδώ

New Seattle City Councilmember Kshama Sawant speaks during an inauguration ceremony for city officials Monday, Jan. 6, 2014, in Seattle. (AP Photo/Elaine Thompson)

Συνέχεια ανάγνωσης

Ιανουαρίου 26, 2017

Ορκωμοσία Τραμπ: ο φόβος μετατρέπεται σε οργή

Οι διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ την ημέρα της ορκωμοσίας του (21/1) ήταν μαζικές και μαχητικές, όχι μόνο στις ΗΠΑ, όπου πάνω από τρία εκατομμύρια άνθρωποι, οι περισσότερες γυναίκες, βγήκαν στους δρόμους ενάντια στον ακροδεξιό, σεξιστή και ομοφοβικό νέο πρόεδρο, αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Της Ηλέκτρας Κλείτσα

womens-march-dc

 

Συνέχεια ανάγνωσης