Μαρτίου 8, 2017

Μέρα της Γυναίκας 8/3: διαδηλώνουμε υπέρ της ισότητας, ενάντια στο σύστημα!

Κάθε χρόνο, η 8η Μάρτη γιορτάζεται με λουλούδια, δώρα και μακροσκελή αφιερώματα στα μέσα ενημέρωσης για τα βήματα που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της ισότητας, με μια σειρά από παραδείγματα «πετυχημένων» γυναικών. Παραδείγματα που υπονοούν ότι οι ευκαιρίες υπάρχουν τόσο για τις γυναίκες, όσο και για τους άντρες και ότι αυτές που το αντιλαμβάνονται και δουλεύουν σκληρά, μπορούν να απολαύσουν τα «προνόμια» στα οποία μέχρι πρόσφατα είχαν πρόσβαση μόνο οι άντρες.

 

Συνέχεια

Μαρτίου 1, 2017

Çocuk  İhmal ve  İstismarı Sona Erdirmek İçin Eylem Şart!

Lefkoşa surlar içi bölgesinde yaşanan cinsel taciz olayı devlettin üzerine düşen görevleri yerine getirmemesinin sonucudur.

Derin Deniz

No Child Abuse button

Συνέχεια

Φεβρουαρίου 24, 2017

Λιμανι Λεμεσου: Μια ιδιωτικοποιηση που σκοτωνει

unnamedΥποτίθεται πως θα έφερνε επενδύσεις και κέρδη στο δημόσιο, μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αύξηση στην εξυπηρέτηση πλοίων και ανάπτυξη του εμπορίου. Η ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού της Λεμεσού έφερε μόνο χάος και τεράστιες ζημιές στους εμπορευόμενους και την οικονομία, υπερχρεώσεις και αβεβαιότητα.

του Δωρου Μιχαηλ

Συνέχεια

Φεβρουαρίου 24, 2017

Μαθιάτης: ΟΧΙ στην επαναλειτουργία του μεταλλείου Στρογγυλού – ΟΧΙ στην εξόρυξη Χρυσού!

Την Κυριακή 19/2 συστάθηκε στον Μαθιάτη, «Ομάδα κατοίκων επηρεαζόμενων από τη λειτουργία του μεταλλείου Στρογγυλού» η οποία πήρε σαφή θέση ενάντια στην επαναλειτουργία του μεταλλείου Στρογγυλού και στην εξόρυξη Χρυσού.

_mg_5293
Συνέχεια

Φεβρουαρίου 23, 2017

23 Φλεβάρη – έτσι ξεκίνησε η Ρώσικη επανάσταση του 1917

«Η ιστορία της επανάστασης είναι για μας πριν απ’ όλα
η εξιστόρηση της βίαιης εισβολής των μαζών
στην περιοχή όπου ρυθμίζονται τα δικά τους πεπρωμένα»

Λ. Τρότσκι

Του Παναγιώτη Βογιατζή

12pano-300x222

Αν πάρουμε τοις μετρητοίς τα πιο πάνω λόγια – και πρέπει να τα πάρουμε, γιατί αυτή είναι η ιστορία από την πλευρά των καταπιεσμένων, σε μεγάλη αντίθεση απ’ αυτή των κυρίαρχων και των «ειδικών», τότε η επανάσταση του Φλεβάρη του 1917 μοιάζει σα να βγήκε από κάποιο εργαστήριο.

Συνέχεια

Φεβρουαρίου 15, 2017

Ποια λύση; Εδώ θα γιορτάζουμε την Ένωση!

Την προηγούμενη Παρασκευή 10/2 ψηφίστηκε στην βουλή, η τροποποίηση των κανονισμών των σχολείων, με πρόταση του ΕΛΑΜ,  για τον εορτασμό του Ενωτικού Δημοψηφίσματος του 1950 στα σχολεία της Κύπρου.

enosis4

Δεν ήταν ατυχές το «timing»! Ήταν αποκαλυπτικό!

Συνέχεια

Φεβρουαρίου 11, 2017

Μαθιάτης – Πανκοινοτική Συνέλευση: Η  HCM επιμένει στην παραπληροφόρηση

του Παναγιώτη Σολωμού

Στις 9/2 έγινε πανκοινοτική συνέλευση στο Μαθιάτη για να ενημερωθούν οι κάτοικοι για την πρόθεση της εταιρίας HCM να επαναλειτουργήσει το μεταλλείο του στρογγυλού για την εξόρυξη χρυσού  ξεκινώντας από τα μπάζα παλιότερων εξορύξεων τα όποια θα μεταφέρει στην Σκουριώτισσα όπου θα γίνει η τελική επεξεργασία.

m-panagia

Συνέχεια

Φεβρουαρίου 11, 2017

1 δισεκατομμύριο: Ξεσηκωνόμαστε! Σπάμε την καθημερινότητα! Συντονιζόμαστε! Οργανωνόμαστε! Ενάντια στην εκμετάλευση και την βία προς τις γυναίκες

 

Με αυτό το σύνθημα αυτές τις μέρες θα γίνουν κινητοποιήσεις, για να ξεσηκωθεί ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων, ενάντια στην εκμετάλλευση και την βία στις γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

tshirt-women-unite-solidarity-with-womens-struggles-all-over-the-world-d0012749454

 

Συνέχεια

Φεβρουαρίου 8, 2017

Χρυσός στον Μαθιάτη: Ποιός θα πληρώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις;

του Παναγιώτη Σολωμού

Η απόφαση της   Hellenic Copper Mines (HCM) να  στραφεί στην παραγωγή χρυσού  ξεκινώντας  από το εγκαταλειμμένο μεταλλείο του Στρογγυλού στον Μαθιάτη, από το οποίο το υλικό της εξόρυξης θα μεταφέρεται στη Σκουριώτισσα για τελική επεξεργασία, αποτελεί μια εξέλιξη που φέρνει την κοινότητα Μαθιάτη αλλά και την κυπριακή κοινωνία μπροστά σε νέα διλήμματα. Κατά πόσο δηλαδή θα πρέπει να επιτρέψει μεταλλευτικές δραστηριότητες  με αρνητικές επιπτώσεις σε περιβάλλον και ανθρώπους ,στον βωμό μιας «ανάπτυξης» που δεν μπορεί να καθοριστεί αν θα είναι ανάπτυξη για τους λίγους και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και υγείας  για τους πολλούς.

skouries-440x250

Συνέχεια

Φεβρουαρίου 4, 2017

Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους της Cyta Hellas! Όχι στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου!

 

Áðåñãßá 24ùñç ðñáãìáôïðïéïýí óÞìåñá ïé åñãáæüìåíïé óôçí Áñ÷Þ Ôçëåðéêïéíùíéþí Êýðñïõ, Ëåõêùóßá 14 Öåâñïõáñßïõ 2014.Óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôçò CYTA óôç Ëåõêùóßá, ïé åñãáæüìåíïé Ý÷ïõí óõãêåíôñùèåß óôïí ðñïáýëéï ÷þñï áðü ôï ðñùß êáé ìå ðáíü ôá ïðïßá ãñÜöïõí óõíèÞìáôá üðùò "ÄéáóöÜëéóç ôùí èÝóåùí åñãáóßáò", "Ôï íïìïó÷Ýäéï ïäçãåß óôï îåðïýëçìá êñáôéêïý ðëïýôïõ", "Ðëçñþíïõìå ãéá ôá åãêëÞìáôá Üëëùí", äéáìáñôýñïíôáé ãéá ôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôéò áðïêñáôéêïðïéÞóåéò ôï ïðïßï åíÝêñéíå ÷èåò ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï.

Φυλλάδιο της ΝΕΔΑ 

Συνέχεια