Archive for ‘CYTA’

22 Δεκεμβρίου, 2017

Cyta Hellas: αγωνιζόμαστε για να σωθούν οι θέσεις εργασίας μας

Την Τρίτη 19 Δεκέμβρη έληξε η περίοδος υποβολής δεσμευτικών προτάσεων για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Cyta Hellas. Δύο εταιρείες από τις τρεις που είχαν αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον κατέθεσαν τις προτάσεις τους, αυτές είναι η Vodafone και η Wind ενώ η κινέζικη PCCW τελικά δεν κατέθεσε κάποια πρόταση. Οι προτάσεις θα εξεταστούν από τον βασικό μέτοχο, την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) της οποίας η Cyta Hellas αποτελεί θυγατρική. Η απόφαση θα πρέπει να περάσει και από την Κυπριακή Βουλή καθώς η Cyta αποτελεί ουσιαστικά μια δημόσια επιχείρηση (ακόμα). Οι προθέσεις της διοίκησης της εταιρείας είναι να γίνει το συντομότερο δυνατό, με χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε σαν διοικητικό συμβούλιο του σωματείου εργαζομένων της Cyta Hellas, τέλος Γενάρη με αρχές Φλεβάρη.

Βαγγέλης Κολτσίδης,
γενικός γραμματέας σωματείου εργαζομένων CYTA Hellas

read more »

4 Φεβρουαρίου, 2017

Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους της Cyta Hellas! Όχι στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου!

 

Áðåñãßá 24ùñç ðñáãìáôïðïéïýí óÞìåñá ïé åñãáæüìåíïé óôçí Áñ÷Þ Ôçëåðéêïéíùíéþí Êýðñïõ, Ëåõêùóßá 14 Öåâñïõáñßïõ 2014.Óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôçò CYTA óôç Ëåõêùóßá, ïé åñãáæüìåíïé Ý÷ïõí óõãêåíôñùèåß óôïí ðñïáýëéï ÷þñï áðü ôï ðñùß êáé ìå ðáíü ôá ïðïßá ãñÜöïõí óõíèÞìáôá üðùò "ÄéáóöÜëéóç ôùí èÝóåùí åñãáóßáò", "Ôï íïìïó÷Ýäéï ïäçãåß óôï îåðïýëçìá êñáôéêïý ðëïýôïõ", "Ðëçñþíïõìå ãéá ôá åãêëÞìáôá Üëëùí", äéáìáñôýñïíôáé ãéá ôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôéò áðïêñáôéêïðïéÞóåéò ôï ïðïßï åíÝêñéíå ÷èåò ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï.

Φυλλάδιο της ΝΕΔΑ 

read more »

1 Φεβρουαρίου, 2017

Επίθεση λάσπης από κυπριακό σαιτ στο σωματείο της CYTA-Hellas με αφορμή τη σημερινή στάση εργασίας!

Οι εργαζόμενοι της CYTA-Hellas κατεβαίνουν σήμερα σε δίωρη στάση εργασίας ενάντια στις απολύσεις και την εντατικοποίηση που προωθείται στην εταιρεία. Η κινητοποίηση αυτή γίνεται στα πλαίσια ευρύτερου συντονισμού με άλλες εταιρείες στο χώρο.

images-18

read more »

1 Φεβρουαρίου, 2017

Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους στην Cyta Hellas!

Αυτό θα έπρεπε να δείξουν και έμπρακτα οι συντεχνίες της Cyta στην Κύπρο..

 ανακοίνωση της ΝΕΔΑ

Την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου κατέρχονται σε 2ωρη στάση εργασίας οι εργαζόμενοι της Cyta – Hellas και της Νόκια στην Ελλάδα ενώ οι εργαζόμενοι στην Wind (την Τρίτη σε μέγεθος εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα) θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία στις 2 του Φλεβάρη.

cyta-stash-ergasias

read more »

23 Δεκεμβρίου, 2016

Ελλάδα: CYTA Hellas: Απάνθρωπη εργοδοσία – απολύσεις εν όψει Χριστουγέννων!

Σωρηδόν «πέφτουν» οι απολύσεις στη CYTA Hellas! Η εργοδοσία μάλιστα άφησε κατά μέρος το «ανθρωπιστικό» και «διπλωματικό» της προσωπείο και έδειξε τις πραγματικές της προθέσεις. Στις τελευταίες (μέχρι στιγμής) απολύσεις, την Πέμπτη 15 Δεκέμβρη, το διευθυντικό στέλεχος έμπαινε στο χώρο εργασίας καλώντας διαδοχικά εργαζόμενες, στις οποίες πρόσφερε το Χριστουγενιάτικο «δώρο» της απόλυσης.[1]

unknown-300x187

 

read more »

3 Δεκεμβρίου, 2016

Ελλάδα: απεργία στη CYTA – Hellas: ήταν μόνο η αρχή

Η στάση εργασίας των εργαζομένων στη CYTA – Hellas την Τετάρτη 30 Νοέμβρη σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ήταν η πρώτη απεργιακή κινητοποίηση που έγινε ποτέ στη συγκεκριμένη επιχείρηση πράγμα που θορύβησε ιδιαίτερα τη διοίκηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με χθεσινή του ανακοίνωση κάνει απολογισμό της πανελλαδικής κινητοποίησης, εξηγεί πως αυτή η κινητοποίηση ήταν μόνο η αρχή και καλεί τους εργαζόμενους σε «πολεμική» ετοιμότητα και μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της 8ης Δεκέμβρη.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του ΔΣ στη συνέχεια.

images

read more »

30 Νοεμβρίου, 2016

Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους της Cyta Hellas

Στις αρχές του Νοέμβρη το Υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε την πώληση της Cyta Hellas λέγοντας ότι είναι ζημιογόνα, παρόλο που έχει γίνει μια τεράστια επένδυση από το κράτος για να καταφέρει να έχει πάνω από 300.000 συνδρομητές, και που κάθε χρόνο μειώνεται το ποσό που χρειάζεται από την μητρική!1

Πέρα από το ξεπούλημα της εταιρίας, κι αφού διαβεβαίωσαν τους εργαζόμενους ότι δεν θα απολυθούν, μόνο 10 μέρες μετά ξεκίνησαν οι απολύσεις!

Το σωματείο των εργαζομένων Cyta Hellas καλεί σε απεργία σήμερα (30/11) και συμμετοχή στην γενική απεργία που θα γίνει στις 8 του Δεκέμβρη.2

read more »

29 Νοεμβρίου, 2016

Ελλάδα: σωματείο Cyta Hellas: Στάση εργασίας την Τετάρτη 30/11 ενάντια στο ξεπούλημα και τις απολύσεις

Μετά την ανακοίνωση για τον διαχωρισμό της CYTA στην Κύπρο από την θυγατρική της εταιρεία Cyta Hellas και παρά τις δεσμεύσεις από την πλευρά της εργοδοσίας ότι θα διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και οι μισθοί των εργαζομένων, λίγες μέρες μετά η εργοδοσία προχώρησε στην απόλυση 6 εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι της Cyta Hellas απαντάνε στις απολύσεις με

  • προειδοποιητική στάση εργασίας την Τετάρτη 30 Νοέμβρη και με 
  • συμμετοχή στη γενική απεργία της 8ης Δεκέμβρη

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στη CYTA Hellas

images-14

 

read more »

11 Νοεμβρίου, 2016

Ελλάδα: Σωματείο Cyta: Η εταιρεία αποφασίζει για το μέλλον της, με τους εργαζόμενους στο σκοτάδι

Το Σωματείο Εργαζομένων στη CytaHellas καταγγέλλει τις κλειστές διαδικασίες, μέσα από τις οποίες παίρνονται αποφάσεις για το μέλλον της εταιρείας, χωρίς καμία ενημέρωση στους εργαζόμενους, παρά το σχετικό αίτημα για ενημέρωση που είχε καταθέσει το Σωματείο.

Οι εξελίξεις αυτές, που αφορούν το «σπάσιμο» της CytaHellas από τη μητρική εταιρεία και την αναζήτηση «στρατηγικών συνεργατών» και που αναπόφευκτα επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας αλλά και το μέλλον των εργαζομένων της Cyta, οι εργαζόμενοι τις πληροφορήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης.

Για τους παραπάνω λόγους, όπως και για άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις δυσμενείς εργασιακές αλλαγές που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, το Σωματείοκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Τρίτη 22/11. Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων.

images-14

 

 

read more »

5 Οκτωβρίου, 2016

CYTA Hellas – το σωματείο δίνει τη μάχη, το ΠΑΜΕ-ΚΚΕ υποσκάπτει

Με ανακοίνωσή του το σωματείο των εργαζομένων στη CYTA Hellas περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο παλεύει για τη διασφάλιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών στο χώρο. Και συγκεκριμένα για το δικαίωμα όλων των συνδικαλιστικών παρατάξεων, καθώς και του σωματείου, να έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας, ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων, με τους εργαζόμενους. Επίσης, ενάντια στις μετακινήσεις συναδέλφων που μπορεί να έχουν τα χαρακτηριστικά συνδικαλιστικής μεροληψίας ή δίωξης – όπως ήταν η περίπτωση του (ενός) εκπροσώπου του ΠΑΜΕ-ΚΚΕ στο ΔΣ του σωματείου.

Το σωματείο στήριξε την καταγγελία της «Ταξικής Ενότητας» (που εντάσσεται στο ΣΕΤΗΠ – συνδικάτο εργαζομένων σε τηλεπικοινωνίες και πληροφορική που ιδρύθηκε από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ-ΚΚΕ σε αντιπαράθεση με τα επιχειρησιακά σωματεία του χώρου) στην Επιθεώρηση Εργασίας για την άρνηση της εργοδοσίας να επιτρέψει την ελεύθερη επαφή με τους εργαζόμενους, και στήριξε τον εκπρόσωπο της «Ταξικής Ενότητας» όταν αυτός κατάγγειλε συνδικαλιστική δίωξη. Στη συνέχεια όμως ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ/ΚΚΕ κατάγγειλε… το σωματείο ταυτίζοντας το με την εργοδοσία.

Με άλλα λόγια, αν δεν υποστηρίξεις το ΚΚΕ είσαι εργοδοτικός αλλά και αν το υποστηρίξεις, πάλι εργοδοτικός είσαι. Έχουμε συνηθίσει μ’ αυτού του είδους την παράνοια από τα ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ.

Διαβάστε στη συνέχεια την ανακοίνωση του σωματείου των εργαζομένων.

_002

read more »