Archive for ‘κρίση’

Μαΐου 1, 2017

Πρωτομαγιά 2017: Η Τρόικα έφυγε… η λιτότητα μένει!

ανακοίνωση της ΝΕΔΑ

14.3% η επίσημη ανεργία τον Δεκέμβρη του 2016, από τα υψηλότερα στην ΕΕ!

32.8% η ανεργία στους νέους

28.2% η φτώχεια

Κάτω του κατώτατου οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα

Πάνω του 50% αύξηση της υποαπασχόλησης

Τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και των τραπεζών πολλαπλασιάστηκαν!

****

Πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι η οικονομία πάει καλά. Μαζί δυστυχώς πανηγυρίζει και η ΣΕΚ με σύνθημα πρωτομαγιάς – «μαζί μπορέσαμε…».

read more »

Advertisements
Μαρτίου 17, 2017

Καταδίκη Ρίκκου Ερωτοκρίτου: Το ψάρι βρωμάει από την κεφαλή

Η καταδίκη του πρώην Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου βασίστηκε πάνω σε μια υπόθεση που ήρθε στην επιφάνεια από την εποχή της σύγκρουσης της Διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, με τη διαχειρίστρια της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και το δικηγορικό γραφείο Νεοκλέους, τον Μάρτιο του2015. [1]

του Παναγιώτη Σολωμού

read more »

Φεβρουαρίου 4, 2017

Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους της Cyta Hellas! Όχι στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου!

 

Áðåñãßá 24ùñç ðñáãìáôïðïéïýí óÞìåñá ïé åñãáæüìåíïé óôçí Áñ÷Þ Ôçëåðéêïéíùíéþí Êýðñïõ, Ëåõêùóßá 14 Öåâñïõáñßïõ 2014.Óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôçò CYTA óôç Ëåõêùóßá, ïé åñãáæüìåíïé Ý÷ïõí óõãêåíôñùèåß óôïí ðñïáýëéï ÷þñï áðü ôï ðñùß êáé ìå ðáíü ôá ïðïßá ãñÜöïõí óõíèÞìáôá üðùò "ÄéáóöÜëéóç ôùí èÝóåùí åñãáóßáò", "Ôï íïìïó÷Ýäéï ïäçãåß óôï îåðïýëçìá êñáôéêïý ðëïýôïõ", "Ðëçñþíïõìå ãéá ôá åãêëÞìáôá Üëëùí", äéáìáñôýñïíôáé ãéá ôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôéò áðïêñáôéêïðïéÞóåéò ôï ïðïßï åíÝêñéíå ÷èåò ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï.

Φυλλάδιο της ΝΕΔΑ 

read more »

Απρίλιος 13, 2016

Απαγόρευση απεργιών – Η επίθεση αναβλήθηκε

Θα επανέλθει όμως μετά τις εκλογές! Προετοιμαζόμαστε! Δεν διαπραγματευόμαστε το δικαίωμα στην απεργία!

Της Αθηνάς Καρυάτη

95327-apergia

read more »

Απρίλιος 13, 2016

Αλληλεγγύη στους απεργούς εργαζόμενους της FBME Bank

Από την Δευτέρα 11/4 οι εργαζόμενοι στην FBME Bank έχουν ξεκινήσει απεργία διαρκείας μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους και να δωθούν οι νόμιμες αποζημιώσεις για τους 139 απολυμένους εργαζόμενους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι εργαζόμενοι οι απολύσεις φαίνεται να έχουν εκδικητικό χαρακτήρα, αλλά και στόχο να καλύψουν σκανδαλώδεις οδηγίες που έδωσε η Κεντρική Τράπεζα, για να υποβάλουν οι εργαζόμενοι λανθασμένα στοιχεία σε σχέση με τις καταθέσεις τους! Ήδη λίγες μέρες πριν την απόλυση και των 139 εργαζομένων, είχαν απολυθεί δύο άλλοι υπάλληλοι που εξέφρασαν ανησυχίες για τον “λάθος” χειρισμό.

12966483_950688318381540_872379709_n

read more »

Νοέμβριος 18, 2015

Φανφάρες για την Οικονομία Ενώ Ανεργία, Φτώχεια, Χρέη Γονατίζουν τις Λαϊκές Μάζες

Του Δώρου Μιχαήλ

Η  κατάθεση του προϋπολογισμού για το 2016 στη Βουλή, συνοδεύτηκε με πανηγυρικές κραυγές της κυβέρνησης για ανάπτυξη, έξοδο από το Μνημόνιο και επιστροφή στις «αγορές» από φέτος.

2013_03_29_10_05_04__7a9d99d0969b4dfeb127e9e353562ad1

read more »

Οκτώβριος 19, 2015

Απεργία στις Βρετανικές Βάσεις: Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι απεργοί δείχνουν τον δρόμο

Στις 7 του Σεπτέμβρη, μια ιστορική απεργία ξεκίνησε στην Κύπρο. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εργαζόμενοι στις Βρετανικές Βάσεις κατέβηκαν σε απεργία, η οποία διήρκησε για 5 μέρες.

SBA-strike-750x347

read more »

Οκτώβριος 15, 2015

ΓΕΣΥ: Η επίθεση εναντία στο δικαίωμα της υγείας συνεχίζεται

Του Παναγιώτη Σολωμού

apergia3(1)

Η προώθηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ) με κύριο στόχο την αυτονόμηση -ιδιωτικοποίηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και την μετατροπή της υγείας σε εμπόρευμα είναι ένα από τα μνημονιακά καθήκοντα άλλα και στόχος της Κυβέρνησης Αναστασιάδη, μιας κυβέρνησης που εκφράζει και προωθεί τα συμφέροντα του ιδιωτικού κεφαλαίου.

read more »

Ιουνίου 25, 2015

Ελλάδα: 4 + 2 βήματα που «έπρεπε να είχαν γίνει χτες»!

αναδημοσιεύουμε από το σαιτ του Ξεκινήματος, αδελφή οργάνωση της ΝΕΔΑ στην Ελλάδα.

Του Ανδρέα Παγιάτσου

read more »

Μαΐου 14, 2015

Ulusal sorunu çözmek ve sermayedarların değil halkın çıkarlarını gözeten bir toplumun inşası için Kuzey’de ve Güney’de kitlesel bir emekçi hareketi gerekli!

Kuzey ve Güney Kıbrıs’taki Kapitalist Krizin ortasında gerçekleşti. İki hükümetin de uyguladığı kemer sıkma politikalarının emekçiler, gençler ve korunmasız sosyal kesimler üzerinde korkunç etkileri oldu.

download (2)

read more »