Archive for ‘ιδιωτικοποιήσεις’

8 Μαρτίου, 2023

Ελλάδα – Έγκλημα στα Τέμπη: Η ιδιωτικοποίηση σκοτώνει!

Στα Τέμπη δεν έγινε ατύχημα. Έγινε έγκλημα. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει τις ευθύνες της, πίσω από κροκοδείλια δάκρυα και την παραίτηση του Υπουργού Μεταφορών. Την ίδια στιγμή προσπαθεί να ρίξει όλη την ευθύνη στον σταθμάρχη Λάρισας που είχε βάρδια. Σε αυτό σιγοντάρουν όλα τα κυρίαρχα ΜΜΕ. 

read more »
24 Φεβρουαρίου, 2017

Λιμανι Λεμεσου: Μια ιδιωτικοποιηση που σκοτωνει

unnamedΥποτίθεται πως θα έφερνε επενδύσεις και κέρδη στο δημόσιο, μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αύξηση στην εξυπηρέτηση πλοίων και ανάπτυξη του εμπορίου. Η ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού της Λεμεσού έφερε μόνο χάος και τεράστιες ζημιές στους εμπορευόμενους και την οικονομία, υπερχρεώσεις και αβεβαιότητα.

του Δωρου Μιχαηλ

read more »

4 Φεβρουαρίου, 2017

Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους της Cyta Hellas! Όχι στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου!

 

Áðåñãßá 24ùñç ðñáãìáôïðïéïýí óÞìåñá ïé åñãáæüìåíïé óôçí Áñ÷Þ Ôçëåðéêïéíùíéþí Êýðñïõ, Ëåõêùóßá 14 Öåâñïõáñßïõ 2014.Óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôçò CYTA óôç Ëåõêùóßá, ïé åñãáæüìåíïé Ý÷ïõí óõãêåíôñùèåß óôïí ðñïáýëéï ÷þñï áðü ôï ðñùß êáé ìå ðáíü ôá ïðïßá ãñÜöïõí óõíèÞìáôá üðùò "ÄéáóöÜëéóç ôùí èÝóåùí åñãáóßáò", "Ôï íïìïó÷Ýäéï ïäçãåß óôï îåðïýëçìá êñáôéêïý ðëïýôïõ", "Ðëçñþíïõìå ãéá ôá åãêëÞìáôá Üëëùí", äéáìáñôýñïíôáé ãéá ôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôéò áðïêñáôéêïðïéÞóåéò ôï ïðïßï åíÝêñéíå ÷èåò ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï.

Φυλλάδιο της ΝΕΔΑ 

read more »

1 Φεβρουαρίου, 2017

Επίθεση λάσπης από κυπριακό σαιτ στο σωματείο της CYTA-Hellas με αφορμή τη σημερινή στάση εργασίας!

Οι εργαζόμενοι της CYTA-Hellas κατεβαίνουν σήμερα σε δίωρη στάση εργασίας ενάντια στις απολύσεις και την εντατικοποίηση που προωθείται στην εταιρεία. Η κινητοποίηση αυτή γίνεται στα πλαίσια ευρύτερου συντονισμού με άλλες εταιρείες στο χώρο.

images-18

read more »

1 Φεβρουαρίου, 2017

Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους στην Cyta Hellas!

Αυτό θα έπρεπε να δείξουν και έμπρακτα οι συντεχνίες της Cyta στην Κύπρο..

 ανακοίνωση της ΝΕΔΑ

Την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου κατέρχονται σε 2ωρη στάση εργασίας οι εργαζόμενοι της Cyta – Hellas και της Νόκια στην Ελλάδα ενώ οι εργαζόμενοι στην Wind (την Τρίτη σε μέγεθος εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα) θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία στις 2 του Φλεβάρη.

cyta-stash-ergasias

read more »

22 Δεκεμβρίου, 2016

Συνεργατισμός: Η κυβέρνηση προωθεί το πέρασμα του στα χέρια των τοκογλύφων

ÊëåéóôÞ ðáñÝìåéíå óÞìåñá ç ÓõíåñãáôéêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá ëüãù áðåñãßáò ôçò ÅÔÕÊ, Ëåõêùóßá 4 Äåêåìâñßïõ 2015.ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Όταν γινόταν η κρατικοποίηση του Συνεργατισμού ο υπουργός οικονομικών κοκορεύτηκε ότι σαν κυβέρνηση κάνουν και κρατικοποιήσεις. Σήμερα με τη δικαιολογία ότι ‘δεν θα κάνουμε ακόμα μια ημικρατική επιχείρηση’*1 προχωρεί μέσω διατάγματος στην ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού, δείχνοντας έτσι τους πραγματικούς στόχους του υπουργού και της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης.

του Παναγιώτη Σολωμού

read more »

3 Δεκεμβρίου, 2016

Ελλάδα: απεργία στη CYTA – Hellas: ήταν μόνο η αρχή

Η στάση εργασίας των εργαζομένων στη CYTA – Hellas την Τετάρτη 30 Νοέμβρη σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ήταν η πρώτη απεργιακή κινητοποίηση που έγινε ποτέ στη συγκεκριμένη επιχείρηση πράγμα που θορύβησε ιδιαίτερα τη διοίκηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με χθεσινή του ανακοίνωση κάνει απολογισμό της πανελλαδικής κινητοποίησης, εξηγεί πως αυτή η κινητοποίηση ήταν μόνο η αρχή και καλεί τους εργαζόμενους σε «πολεμική» ετοιμότητα και μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της 8ης Δεκέμβρη.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του ΔΣ στη συνέχεια.

images

read more »

29 Νοεμβρίου, 2016

Ελλάδα: σωματείο Cyta Hellas: Στάση εργασίας την Τετάρτη 30/11 ενάντια στο ξεπούλημα και τις απολύσεις

Μετά την ανακοίνωση για τον διαχωρισμό της CYTA στην Κύπρο από την θυγατρική της εταιρεία Cyta Hellas και παρά τις δεσμεύσεις από την πλευρά της εργοδοσίας ότι θα διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και οι μισθοί των εργαζομένων, λίγες μέρες μετά η εργοδοσία προχώρησε στην απόλυση 6 εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι της Cyta Hellas απαντάνε στις απολύσεις με

  • προειδοποιητική στάση εργασίας την Τετάρτη 30 Νοέμβρη και με 
  • συμμετοχή στη γενική απεργία της 8ης Δεκέμβρη

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στη CYTA Hellas

images-14

 

read more »

4 Απριλίου, 2016

Νοσηλευτές, ΑΗΚ, λιμάνια, CYTA…

Οι εργαζόμενοι έδωσαν ένα πρώτο δείγμα της δύναμής τους – οι επιθέσεις αναβλήθηκαν – οι αγώνες συνεχίζονται

Της Αθηνάς Καρυάτη

19121_10154436297911664_6346327817276814183_n

Την προηγούμενη περίοδο οι εργαζόμενοι έδωσαν ένα πρώτο δείγμα της δύναμής τους. Έδειξαν ότι χωρίς νοσηλευτές δεν λειτουργούν τα νοσοκομεία, χωρίς εργαζόμενους στα λιμάνια παραλύει όλη η οικονομία. Έδειξαν ότι αυτοί είναι η κινητήρια δύναμη της κοινωνίας και όχι οι καρεκλοκένταυροι υπουργοί και βουλευτές.

read more »

26 Ιανουαρίου, 2016

Κάτω τα χέρια από τους ημικρατικούς!

Του Θεόδωρου Ι.

ksepoulımataΈνα από τα φλέγοντα ζητήματα που τρέχουν συνεχώς στην επικαιρότητα είναι οι αποκρατικοποιήσεις / ιδιωτικοποιήσεις των ημικρατικών (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ) όπου λέγονται, εκφράζονται και παρουσιάζονται πάρα πολλά και διάφορα προς υποστήριξη του ξεπουλήματος αυτών των οργανισμών.

read more »