Archive for ‘εργατικά’

Μαΐου 1, 2018

Η πρωτομαγιά δεν είναι αργία, ειναι απεργία – 1 Mayıs tatil günü değil eylem günüdür!

Συμμετέχουμε στις πορείες, στη νότια Λευκωσία, στις 6μμ, μαζί με την ΠΕΟ στο Υπουργείο Οικονομικών, και στη βόρεια Λευκωσία στις 6.30μμ στο πάρκο Κουγιουλου, μαζί με τα υπόλοιπα συνδικάτα και οργανώσεις.

1 Mayıs yürüyüşüne sendikalar ile birlikte katılıyoruz. Güney’de saat 18:00’de Ekonomi Bakanlığı önünde PEO ile buluşup ordan hep birlikte ara bölgeye doğru yürüyoruz. Kuzey’de ise Kuğulu Parkta saat 18:30da sendikalar ve tüm öteki katılımcılarla buluşup ara bölgeye doğru yürüyoruz.

read more »

Advertisements
Ιανουαρίου 26, 2018

Πανεπιστήμιο Κύπρου: οι εργαζόμενοι δεν θα ανεχτούν εκφοβισμούς και εκδικητικές συμπεριφορές

Την Τρίτη 23/1, πραγματοποιήθηκε στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (ΥΔΣ) του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) αυθόρμητη στάση εργασίας, αφού οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν για τη μονομερή απόφαση της ηγεσίας του ΠΚ, για μετάθεση στην Υπηρέσια προϊσταμένου άλλης υπηρεσίας.

read more »

Ιανουαρίου 23, 2018

Εκτακτό: Δίωρη στάση εργασίας του Διοικητικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σήμερα, από τις 9.30 ως τις 11.30, κατέρχονται σε 2ωρη στάση εργασίας και μέλη του Διοικητικού Προσωπικού ως πρώτο μέτρο διαμαρτυρίας σε αυθαίρετες αποφάσεις της διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Περισσότερες λεπτομέριες σύντομα.

Ιανουαρίου 17, 2018

Αλληλεγγύη στους απεργούς της ΔΕΔΕ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Την Δευτέρα και Τρίτη 22/1-23/1 οι εργαζόμενοι Διδακτορικοί Επιστήμονες Διδασκαλίας και Έρευνας (ΔΕΔΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου κατεβαίνουν σε 48ωρη, προειδοποιητική απεργία.

read more »

Φεβρουαρίου 4, 2017

Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους της Cyta Hellas! Όχι στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου!

 

Áðåñãßá 24ùñç ðñáãìáôïðïéïýí óÞìåñá ïé åñãáæüìåíïé óôçí Áñ÷Þ Ôçëåðéêïéíùíéþí Êýðñïõ, Ëåõêùóßá 14 Öåâñïõáñßïõ 2014.Óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôçò CYTA óôç Ëåõêùóßá, ïé åñãáæüìåíïé Ý÷ïõí óõãêåíôñùèåß óôïí ðñïáýëéï ÷þñï áðü ôï ðñùß êáé ìå ðáíü ôá ïðïßá ãñÜöïõí óõíèÞìáôá üðùò "ÄéáóöÜëéóç ôùí èÝóåùí åñãáóßáò", "Ôï íïìïó÷Ýäéï ïäçãåß óôï îåðïýëçìá êñáôéêïý ðëïýôïõ", "Ðëçñþíïõìå ãéá ôá åãêëÞìáôá Üëëùí", äéáìáñôýñïíôáé ãéá ôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôéò áðïêñáôéêïðïéÞóåéò ôï ïðïßï åíÝêñéíå ÷èåò ôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï.

Φυλλάδιο της ΝΕΔΑ 

read more »

Φεβρουαρίου 1, 2017

Επίθεση λάσπης από κυπριακό σαιτ στο σωματείο της CYTA-Hellas με αφορμή τη σημερινή στάση εργασίας!

Οι εργαζόμενοι της CYTA-Hellas κατεβαίνουν σήμερα σε δίωρη στάση εργασίας ενάντια στις απολύσεις και την εντατικοποίηση που προωθείται στην εταιρεία. Η κινητοποίηση αυτή γίνεται στα πλαίσια ευρύτερου συντονισμού με άλλες εταιρείες στο χώρο.

images-18

read more »

Φεβρουαρίου 1, 2017

Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους στην Cyta Hellas!

Αυτό θα έπρεπε να δείξουν και έμπρακτα οι συντεχνίες της Cyta στην Κύπρο..

 ανακοίνωση της ΝΕΔΑ

Την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου κατέρχονται σε 2ωρη στάση εργασίας οι εργαζόμενοι της Cyta – Hellas και της Νόκια στην Ελλάδα ενώ οι εργαζόμενοι στην Wind (την Τρίτη σε μέγεθος εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα) θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία στις 2 του Φλεβάρη.

cyta-stash-ergasias

read more »

Δεκέμβριος 23, 2016

Ελλάδα: CYTA Hellas: Απάνθρωπη εργοδοσία – απολύσεις εν όψει Χριστουγέννων!

Σωρηδόν «πέφτουν» οι απολύσεις στη CYTA Hellas! Η εργοδοσία μάλιστα άφησε κατά μέρος το «ανθρωπιστικό» και «διπλωματικό» της προσωπείο και έδειξε τις πραγματικές της προθέσεις. Στις τελευταίες (μέχρι στιγμής) απολύσεις, την Πέμπτη 15 Δεκέμβρη, το διευθυντικό στέλεχος έμπαινε στο χώρο εργασίας καλώντας διαδοχικά εργαζόμενες, στις οποίες πρόσφερε το Χριστουγενιάτικο «δώρο» της απόλυσης.[1]

unknown-300x187

 

read more »

Νοέμβριος 30, 2016

ÜLKE GENELİNDE EYLEM VE GREV YAPILACAKTIR

15181528_10154810600719048_6004273474834644179_n

Yeni Enternasyonalist sol-NEDA olarak Sendikal Platform’un grev çağrısını destekliyoruz ve toplumun tüm kesimlerine greve katılmaları ve desteklemeleri için çağrı yapıyoruz.

read more »

Νοέμβριος 30, 2016

Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους της Cyta Hellas

Στις αρχές του Νοέμβρη το Υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε την πώληση της Cyta Hellas λέγοντας ότι είναι ζημιογόνα, παρόλο που έχει γίνει μια τεράστια επένδυση από το κράτος για να καταφέρει να έχει πάνω από 300.000 συνδρομητές, και που κάθε χρόνο μειώνεται το ποσό που χρειάζεται από την μητρική!1

Πέρα από το ξεπούλημα της εταιρίας, κι αφού διαβεβαίωσαν τους εργαζόμενους ότι δεν θα απολυθούν, μόνο 10 μέρες μετά ξεκίνησαν οι απολύσεις!

Το σωματείο των εργαζομένων Cyta Hellas καλεί σε απεργία σήμερα (30/11) και συμμετοχή στην γενική απεργία που θα γίνει στις 8 του Δεκέμβρη.2

read more »