Άτομα με αναπηρία: Τέρμα πια στη φτώχεια και την περιθωριοποίηση

Χαιρετίζουμε την εκδήλωση του αναπηρικού κινήματος που καλεί η Παγκύπρια Συμμαχία για την Αναπηρία στις 10/12/19 και ώρα 11.00 πμ έξω από το Προεδρικό και καλούμε όλους σε συμπαράσταση.

Φωτογραφία από την κινητοποίηση των ατόμων με αναπηρίες το 2012 με συνθήματα: «Ευάλωτα θύματα των δυνατών, των εχόντων και κατεχόντων», «Τα βάρη στους Τραπεζίτες, όχι στα ΑμεΑ», «Στους πλούσιους πολυτέλεια…Στους φτωχούς Λιτότητα;» .

Η ομάδα των ατόμων με αναπηρίες στην Κύπρο, είναι αυτή που πλήρωσε την κρίση και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης και είναι η ομάδα που έχει υποστεί την περισσότερη υπόσκαψη ότι δήθεν τα άτομα με αναπηρίες εκμεταλλεύονται το κράτος και παίρνουν πλούσια επιδόματα.

Κανένας πολιτικός δεν έχει δει μέχρι σήμερα την αληθινή κατάσταση και δεν έχει παρέμβει ουσιαστικά παρά μόνο για σκοπούς ψηφοθηρίας.

Ουδέποτε ασχολήθηκαν ουσιαστικά με το ύψος των επιδομάτων γιατί ουδέποτε μελέτησαν το κόστος της αναπηρίας και τις συνθήκες διαβίωσης. Το να καταδικάζεις ένα άτομο στη δια βίου φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό είναι η χειρότερη παραβίαση του ευρωπαϊκού κράτους μας.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ήταν και το πιο ουσιαστικό κτύπημα γιατί ισοπέδωσε τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και τις ταύτισε με αυτές ενός ατόμου που βρίσκεται περιστασιακά στην ανεργία. Η αναπηρία είναι μια μόνιμη κατάσταση και είναι πολύ πιο πολυέξοδη.

Η δημιουργία μιας απρόσωπης υπηρεσίας όπως η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας είναι επίσης στυγνή παραβίαση δικαιωμάτων. Η μηχανογράφηση καταδικάζει σε μείωση ή διακοπή δικαιωμάτων, χωρίς το άτομο αυτό να βρίσκει το δίκαιο του και χωρίς να γνωρίζει που οφείλεται αυτή η διακοπή επιδόματος.

Προσθέτοντας και τις εξευτελιστικές μεθόδους αξιολόγησης της αναπηρίας όπως και τη μη προσβασιμότητα σε υπηρεσίες ή στη κοινωνική ζωή έχουμε μια εικόνα που παραπέμπει στο μεσαίωνα.

Γι’ αυτό και ο αγώνας είναι δίκαιος και το κύριο αίτημα είναι η άμεση αύξηση των κοινωνικών παροχών.

Η Κύπρος είναι η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό κοινωνικής πρόνοιας ενώ εκατομμύρια ξοδεύονται ακόμη για τις τράπεζες και την άμυνα.

Στηρίζουμε τον αγώνα των ατόμων με αναπηρίες.

Αναδημοσιεύουμε την ανακοίνωση της Παγκύπριας Συμμαχίας για την Αναπηρία:

Προς όλα τα άτομα με αναπηρίες,

με χρόνιες παθήσεις,

τους γονείς των ατόμων με σοβαρές και πολλαπλές αναπηρίες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διεθνούς Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, καλούνται τα άτομα με αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους να συγκεντρωθούμε έξω από το Προεδρικό Μέγαρο την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου, 2019, στης 11:00 π. μ. για να υποβάλουμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις απόψεις του κινήματος των ατόμων με αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους για τα χρόνια ελλείμματα δημόσιων ενταξιακών πολιτικών που τους αφορούν και τις παραβιάσεις αναφαίρετων, θεμελιωδών δικαιωμάτων της συμμετοχής και της ενσωμάτωσης στην κοινότητα: Αξιώνουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την από μέρους του ανάληψη πρωτοβουλίας για αναβάθμιση του εθνικού θεσμικού νομικού πλαισίου για άρση των κοινωνικών, οικονομικών, δομικών, συμπεριφορικών και άλλων κοινωνικών εμποδίων που τις προκαλούν, υπό το πρίσμα της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, στην περίοδο της ανάκαμψης της οικονομίας από την οποία αναμένουμε να επωφεληθούμε μαζί με τους υπόλοιπους πολίτες.

Ανάμεσα στα ζητήματα που θα τεθούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

• αποτελεσματική αντιμετώπιση του αρνητικού αντίκτυπου των συνθηκών φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης που βιώνει η πλειονότητα των ατόμων με αναπηρίες,

• παροχή κοινωνικών παροχών, επιδομάτων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων διασφάλισης επαρκούς βιοτικού επιπέδου όλων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειες τους, ανεξάρτητα από τη φύση, το βαθμό της αναπηρίας και τα εισοδήματα τους,

• τερματισμός της χωρίς προειδοποίηση και αιτιολογία διακοπής επιδομάτων των παιδιών και ενηλίκων ατόμων με αναπηρίες από τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας,

• ίδρυση και λειτουργία δημόσιων ενταξιακών υπηρεσιών για όλα τα άτομα με αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειες τους,

• εφαρμογή απλών διαδικασιών εκτίμησης της μορφής και του βαθμού της αναπηρίας με τις οποίες να τυγχάνει σεβασμού η αξιοπρέπεια των πολιτών, να είναι στη βάση της προσέγγισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να οδηγούν στην απονομή των δικαιωμάτων της ίσης αναγνώρισης ενώπιον του νόμου, της ενιαίας εκπαίδευσης, της προσβασιμότητας, της απασχόλησης, της ανεξάρτητης διαβίωσης και της ενσωμάτωσης στην κοινότητα,

• διασφάλιση προσβασιμότητας σε όλα τα επίπεδα με διάθεση αυξημένων ανθρώπινων, τεχνικών και οικονομικών πόρων και εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων του καθολικού σχεδιασμού σε κτίρια, προϊόντα, υπηρεσίες και δημόσιες ιστοσελίδες/ιστοχώρους,

• λειτουργία προσβάσιμων, πολυδύναμων κλινικών σύμφωνα με σύγχρονα ιατρικά δεδομένα και παραμέτρους που συνθέτουν τη σωστή αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων και διασφαλίζουν έγκαιρη διάγνωση και σωστή και αποτελεσματική ιατροφαρμακευτική θεραπεία και υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις καθώς και των ατόμων των οποίων η αναπηρία δεν είναι εμφανής,

• διασφάλιση πρόσβασης των παιδιών με αναπηρίες και των οικογενειών τους σε εξατομικευμένες, απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης, όπως θεραπευτικές, παιδαγωγικές παρεμβάσεις (φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, υδροθεραπεία κ.ά.), περιλαμβανομένης στοχευμένης οικονομικής υποστήριξης για κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών αυτών από την ηλικία των 0 χρόνων, με ιδιαίτερη προσοχή στα παιδικά χρόνια περιλαμβανομένων των παιδιών που απαιτούν περισσότερο εντατική υποστήριξη,

• διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρίες στην εκπαίδευση με την υλοποίηση ενός ξεκάθαρου, στοχευμένου και επαρκώς χρηματοδοτούμενου σχεδίου δράσης, που να περιλαμβάνει πρόσβαση σε εύλογες προσαρμογές και επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, και να διασφαλίζει ότι οι μαθητές με αναπηρίες απολαμβάνουν το δικαίωμα τους στην ενιαία εκπαίδευση,

• υλοποίηση και αξιολόγηση διατομεακών εκστρατειών και εκπαιδεύσεων ενίσχυσης μιας θετικής εικόνας για τα άτομα με αναπηρίες ως ανεξάρτητα, αξιοπρεπή και ικανά άτομα με ανθρώπινα δικαιώματα, με τη χρήση σύγχρονων στρατηγικών κοινωνικής επικοινωνίας και κατάργηση χωρίς καθυστέρηση των θεσμών εμπορευματοποίησης της αναπηρίας μέσω της διοργάνωσης εράνων και άλλων δραστηριοτήτων συλλογής χρημάτων για τα άτομα με αναπηρίες,

• από μέρους όλων των πολιτών με αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους απόλαυση υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, θεραπείας και αποκατάστασης στα κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας και αποκατάστασης καθώς και η ένταξη στο Γενικό Σχέδιο Υγείας συγκεκριμένων δράσεων όπως κατ’ οίκον εξέταση, κατ’ οίκον νοσηλεία, κατ’ οίκον πιστοποίηση της αναπηρίας και κάλυψη των αναγκών σε προσθετικά, ορθωτικά, ορθοπεδικά και ιατρικά μέσα για άτομα με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες,

• λειτουργία ενός ασφαλούς, οικονομικά προσιτού, προσβάσιμου και βιώσιμου συστήματος δημόσιων μεταφορών για τα άτομα με αναπηρίες ανεξάρτητα από τη μορφή και τη φύση της αναπηρίας τους.

Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στην εκδήλωση μπορούν να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων στα τηλέφωνα 22318465 και 22311602.

Η παρουσία των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους καθώς και όλων των πολιτών που συμμερίζονται την αγωνία και τα δίκαια αιτήματα τους ως των πιο περιθωριοποιημένων από τους αποκλεισμένους της Κυπριακής κοινωνίας, στη σημαντική αυτή εκδήλωση διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους, στην πιο κρίσιμη, ίσως, καμπή της ιστορίας του κινήματος των ατόμων με αναπηρίες της Κύπρου, είναι επιβεβλημένη και επιθυμητή.

Χριστάκης Νικολαΐδης

Πρόεδρος ΚΥΣΟΑ,

Συντονιστής Παγκύπριας Συμμαχίας για την Αναπηρία

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: