Αυτονομία νοσηλευτηρίων σημαίνει υποβάθμιση και ιδιωτικοποίηση της υγείας!

του Παναγιώτη Σολωμού
Η ιδέα για ένα Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ) δεν είναι κάτι καινούριο αλλά ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και πολλοί ανέμεναν ότι θα εφαρμοστεί και θα βελτιώσει τις υπηρεσίες υγείας του νησιού. Αυτό φαίνεται πλέον ότι ήταν απλά μια πλάνη.


Το 2001 σαν ένα βήμα για την υλοποίηση του ΓΕΣΥ έχουμε την ίδρυση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του οφείλεται στα συγκρουόμενα συμφέροντα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και την προσπάθεια γεφύρωσης τους.

Η βασική ιδέα λειτουργίας του συστήματος ήταν ότι ο ΟΑΥ θα παρέχει ασφάλεια υγείας σε όλους του κύπριους πολίτες. Τα έσοδα του θα προέρχονται από συνεισφορές των εργαζομένων, των εργοδοτών και του κράτους. Τα δημόσια νοσηλευτήρια θα αυτονομηθούν και θα ανταγωνίζονται σε οικονομική βάση με τα ιδιωτικά αλλά και μεταξύ τους. Ο κάθε ασφαλιζόμενος θα έχει το δικαίωμα να διαλέξει νοσηλευτήριο,και ο ΟΑΥ θα καλύπτει τα έξοδα.

Αυτονόμηση στην διοίκηση σημαίνει και οικονομική αυτονόμηση

Η προώθηση της αυτονόμησης των νοσηλευτηρίων τα όποια θα λειτουργούν στην βάση του ανταγωνισμού στην πραγματικότητα αποτελεί ένα βήμα προς την ιδιωτικοποίηση τους, και της μετατροπής της υγείας από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα.

Αυτονόμηση της λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων σημαίνει ότι θα λειτουργούν σαν μια εμπορική επιχείρηση που έχει στόχο να βγάλει κέρδος αλλά και να ανταγωνίζεται τα αλλά. Για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους σημαίνει ότι θα επιδιώκουν να μειώσουν το εργατικό κόστος, κυρία μέσα από την μείωση των μισθών και την υποβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών ή την αύξηση της χρέωσης.

Έπειτα θα έχουν την “αυτονομία” να βρουν οικονομικούς πόρους για την βιωσιμότητά τους. Ένας θεσμός στον οποίο τα νοσηλευτήρια του εξωτερικού καταφεύγουν για να εξασφαλίσουν χρήματα είναι ο θεσμός του χορηγού που συνήθως είναι φαρμακευτικές πολυεθνικές ή άλλες εταιρίες στο χώρο της υγείας, με αντίτιμο βέβαια την προώθηση των προϊόντων τους είτε αυτά είναι φαρμακευτικά ή μεθόδων ιατρικής που τους εξυπηρετούν. Είναι γνωστό ότι οι φαρμακοβιομηχανίες δεν ενδιαφέρονται να αντιμετωπίσουν τις ασθένειες αλλά να δημιουργήσουν ασθενείς εξαρτημένους στα φάρμακα τους για να κερδοσκοπούν σε βάρος τους. Ακόμα σε περιπτώσεις επιδημιών οι φαρμακευτικές αρνούνται να προωθήσουν παραγωγή φαρμάκων στα αρχικά στάδια διότι είναι μικρή η αγορά.

Πόσο θα λύσει αυτή η αυτονομία τα προβλήματα των νοσηλευτηρίων;

Η δικαιολογία για την αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων από πλευράς κυβέρνησης και των συμφερόντων που εκφράζει είναι ότι θα λύσει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας όμως ποια είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα των δημόσιων νοσηλευτηρίων;

Ένα πρώτο είναι η υποστελέχωση τους. Όταν στο δημόσιο σύστημα υγείας έχει δικαίωμα δωρεάν περίθαλψης το 80% του πληθυσμού και όταν ένας γιατρός έχει να ασχοληθεί με 40 τουλάχιστον εξωτερικούς ασθενείς παράλληλα με τους εσωτερικούς είναι ολοφάνερο ότι το επίπεδο υπηρεσιών που θα προσφέρει θα είναι μειωμένο και θα υπάρχουν και λίστες αναμονής. Όταν τα νοσηλευτήρια δεν θα έχουν πλέον ούτε όσα χρήματα έχουν σήμερα, πώς θα μπορέσουν να προσλάβουν παραπάνω γιατρούς;

Μετά είναι οι παρεμβάσεις στην λειτουργία τους, κομματικών παραγόντων. Προσλήψεις, προαγωγές, εισαγωγές για νοσηλεία επηρεάζονται από κομματικές παρεμβολές και πιο πολύ από τα κόμματα της δεξιάς που φωνάζουν υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων τους. Το ιδιωτικό κεφάλαιο που θα ελέγχει πλέον τα νοσηλευτήρια δεν νοιάζεται για διαφάνεια ή αξιοκρατία, αντίθετα θα έχει κι άλλα συμφέροντα στο ποιος θα πάρει προαγωγή, όπως το ποιος δεν αντιδρά, πουλά παραπάνω από τα φάρμακά τους, κτλ.

Τέλος ένα σημαντικό πρόβλημα που αφορά και το κόστος της δημόσιας υγείας είναι η ανέγερση των εγκαταστάσεων, η αγορά των μηχανημάτων, των φαρμάκων, και των αναλώσιμων υλικών. Είναι κοινό μυστικό ότι όλα τα πιο πάνω γίνονται στην βάση της «προμήθειας» κάτι που ανεβάζει το κόστος σημαντικά. Οι ιδιώτες και η δεξιά φωνάζουν για το εργατικό κόστος αλλά για τις μίζες δεν έχουν να πουν τίποτα. Ούτε αυτό θα διορθωθεί με την αυτονόμηση. Ούτε καν με την ιδιωτικοποίηση.

Η αυτονόμηση λοιπόν δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των προβλημάτων των δημόσιων νοσοκομείων και γι αυτό και τα προβλήματα τους δεν μπαίνουν καν για συζήτηση!

Η αυτονόμηση οδηγεί καθαρά στην ιδιωτικοποίηση

Η ιδέα της αυτονόμησης των νοσοκομείων και της ιδιωτικοποιήσεις της υγείας είναι αποτέλεσμα μιας πιο γενικής προσπάθειας από τους κύκλους των ιδιωτικών συμφερόντων για να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα που ξεκίνησε από την δεκαετία του ’90. Για να μπορέσουν όμως να προωθήσουν αυτή την Ιδέα πέρα από τα προβλήματα της δημόσιας υγείας πάτησαν στην αναγκαιότητα ενός γενικού σχεδίου υγείας και πρόβαλαν το ΓΕΣΥ.

Τότε το ΑΚΕΛ αντί να ξεσκεπάσει τα προωθούμενα μετρά αυτονόμησης και μεταρρύθμισης της υγείας και να προτείνει μέτρα επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, πιάστηκε από το ΓΕΣΥ το οποίο υποστήριξε με την ψευδαίσθηση ότι θα τα καταφέρει να το μετατρέψει προς το συμφέρον της κοινωνίας. Έτσι στήριξε την ιδέα του ΟΑΥ σαν κύριου και μοναδικού ασφαλιστικού παρόχου.

Με την ένταξη της κυπριακής οικονομίας στο μνημόνιο και την κάθοδο της Τρόικας, η προσπάθεια για εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση μπαίνει πιο αποφασιστικά σε ένα γενικό σχέδιο μαζί με τους ημικρατικούς οργανισμούς. Οι διάφοροι θιασώτες των νεοφιλελεύθερων πολιτικών κοκορεύονται ότι η τρόικα θα μας κάνει επιτέλους ΓΕΣΥ στην ουσία όμως η Τρόικα αυτό που κάνει είναι η διάλυση της δημόσιας δωρεάν υγείας και η εμπορευματοποίηση της.

Έτσι αφού πλέον η αυτονόμηση δεν αμφισβητείται από κανένα μπαίνει πλέον και στο στόχαστρο ο ίδιος ο ΟΑΥ σαν μοναδικός ασφαλιστικός οργανισμός,με την δικαιολογία ότι αποτελεί κρατικό μονοπώλιο και προωθείται το πολυασφαλιστικό όπου κάποιος να δικαιούται να ασφαλίζεται σε οπουδήποτε οργανισμό παρέχει τέτοιες ασφάλειες. Με την επιλογή αυτή άνοιγε πλέον ο δρόμος για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, ντόπιες και ξένες, και την λειτουργία του συστήματος υγείας αποκλειστικά στην λογική του κέρδους κατά τα Αμερικανικά πρότυπα όπου οι ασφαλιστικές εταιρίες αποφασίζουν αν θα αν κάποιος δικαιούται περίθαλψη ή όχι.

Αντιδράσεις

Το μνημόνιο προνοούσε μέχρι το τέλος Νοεμβρίου να ψηφιστεί η νομοθεσία και μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2015 να αρχίσει η λειτουργία του νέου Συστήματος .Η κυβέρνηση με τον γνωστό εκβιασμό της Τρόικας “είτε το αποδέχεστε είτε δεν έχει χρηματοδότηση” έχει ήδη ξεκινήσει την προώθηση του.

Οι γιατροί και οι νοσηλευτές του δημοσίου αντέδρασαν ζητώντας διάλογο, έτσι ο υπουργός υγείας ξεκίνησε να τους βλέπει και να συζητά μαζί τους δίνοντας διαφορές υποσχέσεις αλλά χωρίς να παρουσιάζει κάποιο νομοσχέδιο. Οι γιατροί αρνήθηκαν να συζητήσουν με τον υπουργό ζητώντας ουσιαστικό διάλογο και γραπτές προτάσεις. Μετά από αυτό η κυβέρνηση έδωσε ένα μηνά παράταση και υποσχέθηκε να παρουσιάσει προσχέδιο νομοσχεδίου. Η όλη στάση της κυβέρνησης και του υπουργού δείχνουν ότι ο στόχος τους είναι να επιβάλουν το σχέδιο ετσιθελικά και με συνοπτικές διαδικασίες.

Αυτό έγινε ξεκάθαρο με την ανακοίνωση του τροποποιητικού νομοσχεδίου Ο Τροποποιητικός Νόμος ΓΕΣΥ όπως αναρτήθηκε στο site του υπουργείου, καταργεί τα άρθρα 65 και 66 του βασικού νόμου τα οποία αφορούσαν την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα δημόσια νοσηλευτήρια, και ακόμη πιο σημαντικά, την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των κρατικών νοσηλευτηρίων!

Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύεται ότι ο υπουργός και η κυβέρνηση δεν είναι άπλα αναξιόπιστοι αλλά χρησιμοποιούν κιόλας δόλιες μεθόδους για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα που υπηρετούν . Αυτό που στοχεύουν είναι να ροκανίσουν τον χρόνο και να περάσουν το νομοσχέδιο μέσα στις γιορτές που όπως πιστεύουν θα έχουν την μικρότερη αντίσταση.

Στον χώρο των νοσηλευτών και μπροστά στις αδυναμίες της ΠΑΣΥΔΥ παρουσιάστηκε μια νέα συνδικαλιστική οργάνωση,η παγκύπρια συντεχνία νοσοκόμων- ΠΑΣΥΝΟ. Η συντεχνία αυτή έχει στο ενεργητικό της μερικές δυναμικές κινητοποιήσεις και έχει βάλει στόχο της την ικανοποίηση μιας σειράς αιτημάτων των νοσηλευτών, όπως η διατήρηση του δημοσιοϋπαλληλικού στάτους και την ανέλιξη κλίμακας λόγω πτυχίου. Δυστυχώς όμως έχει δεχτεί την λογική των μεταρρυθμίσεων στην υγεία κάτι που μακρόχρονα θα αποβεί σε βάρος τόσο του συστήματος υγείας όσο και των νοσηλευτών.

Με τα δημόσια νοσηλευτήρια αυτονομημένα ούτε το δημοσιοϋπαλληλικό στάτους των νοσηλευτών μπορεί να κατοχυρωθεί ούτε και ο ανταγωνισμός με τους νέους ανέργους νοσηλευτές θα αποφευχθεί, ενώ οι συνθήκες εργασίας θα τείνουν να διολισθαίνουν προς αυτές των νοσηλευτών του ιδιωτικού τομέα.

Συντονισμένος αγώνας γιατρών, νοσηλευτών, ασθενών και κοινωνίας για την προστασία της υγείας!

Για την αντιμετώπιση των μεταρρυθμίσεων σε βάρος του συστήματος υγείας ,δεν είναι αρκετός ο κοινωνικός διάλογος. Χρειάζεται ο συντονισμός των αγώνων των γιατρών, νοσηλευτών, ασθενών και υπόλοιπων κοινωνικών φορέων και η πρόταξη ενός προγράμματος που να διεκδικεί:

  • δημόσια δωρεάν υγεία για όλους – δεν είναι εμπόρευμα είναι δικαίωμα και ανάγκη.
  • την αύξηση του προϋπολογισμού για την υγεία
  • την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ιατρών και νοσηλευτών
  • την αύξηση του αριθμού των ιατρών- νοσηλευτών έτσι που να σταματήσουν να υπάρχουν λίστες ασθενών στην αναμονή.
  • την προώθηση προγραμμάτων πρόληψης ασθενειών
  • Διαφάνεια στον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τον εργατικό και κοινωνικό έλεγχο στην λειτουργία τους κι έτσι να αποτρέπονται οι παρεμβάσεις και να αποφεύγονται οι κλοπές μέσα από προμήθειες κλπ.

Οι επιθέσεις που δέχεται η υγεία είναι στα πλαίσια των συνολικών επιθέσεων που δέχονται όλοι οι τομείς της κοινωνίας. Συνεπώς είναι αναγκαίος ο συντονισμός του αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της υγείας με τον αγώνα ενάντια στα μετρά λιτότητας και την εξαθλίωση που δημιουργούν οι μνημονιάκες πολιτικές.

Advertisements

2 Σχόλια to “Αυτονομία νοσηλευτηρίων σημαίνει υποβάθμιση και ιδιωτικοποίηση της υγείας!”

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: